Huutokaupat24.fi yleiset käyttöehdot.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan huutokaupat24.fi tuottaman palvelun käyttämiseen sekä palvelun kautta tehtyihin kauppoihin. Sopimussuhde huutokaupat24.fi palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän välillä katsotaa alkavan silloi kun käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun ja hyväksynyt nämä käyttöehdot. Rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja palvelun kautta tehtävissä kaupoissa. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat osallistua palvelun tarjoamaan internethuutokauppaan. Lisäksi myyjiksi hyväsyt käyttäjät voivat julkaista palvelussa omia huutokauppa ilmoituksia.

Kaupanteko

Huutokauppan kohteet myydään korkeimman tarjouksen tehneellee ostajalle. Kaikki tarjoukset ovat sitovia eikä niitä voi perua. Kaikki kohteet myyndään sellaisena kun ne on, ilman takuuta, vaihto, tai palautusoikeutta. Myyjä voi kuitenkin myöntää tietyille tuotteille erillisen takuun, tai oikeuden tuotteen vaihtoon. Kaikki kaupat tehdään pääsääntoisesti ylläpitäjän ja käyttäjän välillä. Palvelussa voi olla myös myynnissä kolmannen osapuolen tuotteita. Siloin kun yllapitäjä ei ole kohteen myyjä välitetään ostajan tiedot kohteen varsinaiselle myyjälle joka laskuttaa suoraan ostajaa. Sillon kun kauppa tehdää kolmannen osapuolen ja käyttäjän välillä, ei ylläpitäjä ota mitään vastuuta kaupasta. Silloin kun myyjä on jokin muu taho kuin sivuston ylläpitäjä, on siitä ilmoitettu huutokaupattavan kohteen tiedoissa.

Maksaminen

Huutokaupan voittanut käyttäjä saa laskun sähköpostiisa kohteen myyjältä. Lasku on maksettava 4 pankkipäivän kuluessa. Myyjän suostumuksella kohde voidaan maksaa myös noudon yhteydessä käteisellä tai maksukortilla.

Vahingonkorvaus

Rekisteröityneet käyttäjät ovat vastuussa tunnusten käytöstä ja niillä tehdyistä tarjouksista. Mikäli huutokaupan voittanut käyttäjä ei maksa voittamaansa kohdetta myyjälle kohtullisessa ajassa, tai peruu jo tehdyn tarjouksen, on myyjä oikeutettu 250 euron vahingonkorvaukseen. Siinä tapauksessa jos myyjä peruu huutokauppaan jo ilmoitetun kohteen kesken huutokaupan, tai ei suostu myymään kohdetta voittaneen tarjouksen tehneelle. On palvelun ylläpitäjä oikeutettu 100 euron vahingonkorvaukseen palvelulle aiheutuneesta mainehaitasta. Palvelun ylläpitäjän vastuu palvelun käyttäjiä kohtaan, tai toimeksiantajia kohtaan raijoittuu aina yksitäisestä tuotteesta tai palvelusta maksettuun hintaa.

Arvonlisävero

Kaikki palvelussa näkyvät hinnat on alv0%. Myös myytävistä tuotteista tehtävät korotukse ( huudot) ovat alv 0%. Huutokaupan päätyttyä myyjä lisää kulloinkin sovellettavan arvonlisäveron huutohinnan päälle. Huutokaupat24.fi myynteihin sovellettavat arvonlisäverokannat ovat yleesä marginaalivero , yleinen arvonlisävero 24% , tai alv 0% silloin kun myyjä ei ole alv velvollinen tai myytäva kohde ei ole arvonlisäverotuksen alainen. Huutokaupat24.fi palvelussa voivat ilmoittaa myös muualle kuin Suomeen sijoittautuneet myyjät. Silloin kun myyjä on ulkomaalainen ja myytävä kohde on suomen ulkopuolella sovelletaan tavaran sijantimaan arvonlisäveroa. Suomalaisilla alv velvollisilla on silloin mahdollisuus yhteisöhankintoihin alv0% kun tavara myydään toisesta eu maasta. Lisäämällä voimassa olevan y-tunnuksen asiaksatietoihin muodostaa järjestelmä verottoman laskun automaattisesti.

Kuluttajan suoja

Huutokaupat24.fi palvelu on tarkoitettu ammatilaisille ja kaikkia osallistujia pidetään elinkeinonharjoittajina, eikä palvelun kautta tehtyihin kauppoihin sovelleta mitään sääntelyä mikä sääntelee myyntiä kuluttajille. Asiakkaan joka haluaa että häntä pidetään tavallisena kuluttaja ja joka haluaa sailyttää kuluttajan suojan, ei tule rekisteröityä tähän palveluun.

Riitojen ratkaisu

Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä sovittelemalla.

Palvelun ylläpitäjä:

VIA NORTH SIA

Tiedustelut: asiakaspalvelu(at)huutokaupat24.fi